Výpočet odměn pro VIP StayKing a Global bonus

Tomáš Hucík

V rámci Probinex Network mají účastníci tohoto partnerského programu možnost získávat plných sedm různých typů odměn měsíčně. Jednou z nich je takzvaný Global Bonus, který pochází z výnosu produktů v rámci Probinex Network.

Pozice Leader, Ambassador, Prezident a Founder si mezi sebou každé tři měsíce rozděluje jedno procento z výnosů vyplácených v Networku. Další jedno procento putuje mezi držitele VIP StayKing balíčků. Celkově tak z výnosu Networku Probinex určí pět procent, které následně vyplatí ze svých prostředků.  

Příklad pro rozložení Global bonusu v případě jednoho Foundera, který splňuje minimální požadavky na svou pozici - Probinex.com

Příklad pro rozložení Global bonusu v případě jednoho Foundera, který splňuje minimální požadavky na svou pozici. 

Příklad výpočtu Global bonusu

Na začátku prosince je v probinex Networku 50 Leaderů, 5 Ambassadorů,
1 prezident a žádný founder

 

V StayKingu se mezi klienty jako výnos za tento měsíc rozdělilo 800 000 PBX, přičem 500 000 PBX bylo rozděleno mezi členy Networku
 
Z těchto 500 000 PBX se tedy spočítá: 5x1 %, což v tomto případě odpovídá výpočtu: 5 x 5000 PBX
 
Padesát Leaderů si tedy za prosincový StayKing rozdělí 5 000 PBX, každý jeden Leader tak obdrží 100 PBX
 
Pět Ambasadorů si rozdělí dalších 5000 PBX, čili každý dostane 1000 PBX
 
Jeden President získá celých 5000 PBX, a protože je jen jeden, s nikým se nedělí

U Earnia by výpočet probíhal stejně. Rozdíl by byl jenom v tom, že USDC, které se rozdělily jako výnos produktu mezi Network, by se nejdřív přepočítala na PBX a až poté by se z tohoto počtu PBX určilo 1 % pro výpočet Global bonusu a VIP balíku.  

Následný propočet na jednoho klienta by ale probíhal stejně.

Kurz, podle kterého se USDC přepočítají na PBX, se bere jako „Closed price“ v poslední den v měsíci z této stránky: Probinex USD Historical Data | CoinGecko 
 

Stejným způsobem se určí odměny v rámci Global bonusu i pro další měsíce. Po uplynutí tří měsíců se v druhé půli následujícího měsíce PBX pro jednotlivé klienty sečtou a odešlou na balance. 

Global bonus se sečtený odesílá samostatně v jedné transakci a odměna mezi členy VIP se taky odesílá samostnatně v jedné transakci. 
 
Jednotlivé hodnoty výnosů v rámci Networku zveřejňujeme vždy na blogu v rámci článků o výsledku Earnio a StayKingu.