Probinex uvádí na pravou míru zavádějící články: Vyvracení nepravdivých tvrzení o projektu

Adam Neuberger

V reakci na dvojici zavádějících článků se Probinex rozhodl veřejně adresovat a vyvrátit nepravdivá tvrzení šířená o projektu. Ve svém vyjádření Probinex podrobně objasňuje faktický a právní stav svého fungování a zdůrazňuje své závazky k transparentnosti a dodržování regulací. Toto prohlášení je reakcí nejen na nedávné kritiky, ale důkazem odhodlání naplňovat základní hodnoty projektu do posledního detailu.   

S tím, jak projekt Probinex roste, se dostává čím dál více do povědomí veřejnosti. A zatímco nás tato skutečnost nesmírně těší, nastávají i situace, které k větší publicitě nesporně patří.  


Jak (ne)dělat DYOR  

Samozřejmě oceňujeme, že si o nás lidé vyhledávají informace a vytváří si svůj osobní názor. Takzvaný DYOR, tedy aktivní rešerše ze strany potenciálního investora do kryptoměn, je mimo jiné jednou z hlavních zásad, ke které se otevřeně hlásíme a všem ji doporučujeme.

O to více je pro nás zarážející, že se někdo rozhodne veřejně komentovat projekt, k němuž si nevyhledal potřebné informace, přestože jsou na základě našeho otevřeného přístupu k transparentnosti snadno veřejně dohledatelné.  

Informace o našich produktech lze nalézt nejen na webových stránkách projektu, v rozsáhlém whitepaperu či každoměsíčních auditech, pravidelně o nich naši komunitu edukujeme také pomocí sociálních sítí, webinářů, podcastů, AMA, eventů a dalších aktivit.

Doporučujeme tedy vždy projít dostupné materiály a důkladně se seznámit s podrobnostmi o fungování projektu. Jen tak je pak namísto pouhých pocitů a neopodstatněných útoků možno předložit revelantní fakta a na nich založené uvážené argumenty


Neznalost neopravňuje k šíření lživých informací    

V minulých týdnech se na internetu objevily 2 články, které jsou vůči projektu nejen kritické, ale především šíří nepravdivé informace, které nejsou podloženy fakty. Kritice jsme otevřeni, ostatně je to jedna z hodnot našeho Probinex týmu (“každý má svůj hlas”), ale špinění jména projektu na základě subjektivních pocitů je od oprávněné kritiky na míle vzdáleno.

Rádi bychom proto využili této příležitosti a adresovali články, které nedávno vyšly na internetu, a které vznesly výtky či hodnocení, jež se nezakládají na faktech a poskytují veřejnosti zavádějící či dokonce lživé informace.    

Například na serveru www.burzovnisvet.cz se objevil článek, v němž jeho autor David Škvára označuje projekt Probinex, respektive jeho českého zástupce Binex s.r.o., za „podvodný“, „pastí pro investory“, „operující bez potřebných povolení“, „snažící se zneužít nedostatku informací a regulací k okrádání lidí“ a uvádí další nepravdy, které se nezakládají na realitě, ať už faktické, tak i právní. Tím projekt Probinex označil za naprostý opak toho, než o co dlouhodobě usilujeme. 


Regulace, licence a oprávnění ve
všech státech, kde Probinex působí

Informace obsažené ve výše zmíněném článku jsou plné nepravdivých tvrzení a obvinění Probinexu, respektive přímo Binexu s.r.o., z činností, které by mohly být trestným činem, což samo o sobě hraničí se spácháním trestného činu křivého obvinění či pomluvy. Společnost Binex s.r.o. či jiná entita z projektu Probinex není brokerem, neposkytuje finanční služby, respektive jakékoliv jiné služby vyžadující licenci ČNB, je poskytovatelem služeb spojených s virtuálním aktivem a splňuje veškeré právní povinnosti s touto činností spojené včetně toho, že je držitelem příslušných veřejnoprávních povolení

Probinex je mezinárodní projekt sdružující několik vzájemně nezávislých společností usazených v různých státech, které vzájemně spolupracují na dosažení vytyčených cílů ve světě kryptoměn. Každá ze společností ve své jurisdikci spolupracuje s advokátními kancelářemi specializujícími se na finančnictví, veškeré kroky jsou řádně konzultovány a podepřeny stanovisky těchto advokátů. Veškerá činnost společností sdružených v projektu Probinex je tak zcela legální.  

Jistou formu regulace kryptoměn zavedla takzvaná 5. AML směrnice již v roce 2015, jež byla implementována do národních právních řádů členských zemí EU, včetně České republiky, čímž byl vytvořen základní právní rámec poskytování služeb spojených s kryptoměnami. Na naplňování směrnice si zakládáme a klienti procházejí procesem ověření.   

Všechny společnosti operující v zemích EU splňují veškeré právní předpisy regulující jejich činnost, například česká entita Binex s.r.o. je držitelem živnostenského oprávnění na činnost „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“, řecká entita je registrována jako VASP (Virtual Asset Service Provider License) u Helénské komise pro kapitálové trhy apod. Tato licence opravňuje ke směně kryptoměn za fiatové měny a naopak. Dodáváme, že veškeré tyto informace jsou veřejně dostupné a dohledatelné.  

Zároveň již od spuštění projektu Probinex zakladatelé jednoznačně zdůrazňují připravenost na nadcházející celoevropský soubor regulací MiCA. Jeho podobu dokonce probírali s europoslancem Evropského parlamentu a zástupcem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky během panelové diskuse PoleMiCA, kterou Probinex organizoval. Regulaci projekt Probinex očekává i vítá a je připraven plnit veškeré náležitosti, jakmile tento soubor pravidel vejde v platnost.  


Jednou ze zásad Probinexu
je absolutní transparentnost 

 Dalším zavádějícím tvrzením, které se v článku objevuje, je, že se Probinex snaží zneužít nedostatku informací a regulací k okrádání lidí. Razantně se proti tomuto křivému nařčení vyhrazujeme a připomínáme, že se Probinex zastřešuje absolutní transparentností. Osoby stojící za projektem jsou aktivní na sociálních sítích, lze je kdykoliv kontaktovat a zeptat se jich úplně na cokoliv, co se týká projektu.    

Obchodní podmínky jednotlivých produktů obsahují výčet všech rizik, které se s kryptoměnami pojí. Dále Probinex natáčí množství edukativních videí, kde jsou vysvětleny veškeré okolnosti daných produktů včetně rizik.    

K otázce transparentnosti projekt přistupuje dokonce nad rámec legislativních povinností. Například produkt Earnio je pravidelně auditován společností Grant Thornton, jedním z největších světových auditorů, a díky technologii blockchain jsou navíc všechny provozní transakce veřejně dohledatelné.

Mapa transparentnosti a dohledatelné
transakce na blockchainu 

Jak přesně transakce probíhají od A do Z si může kdokoliv ověřit i díky naší mapě transparentnosti, která je dostupná na webových stránkách Earnia. To vše zveřejňujeme naprosto nad rámec veškerých regulací i zvyklostí subjektů ze světa tradičních financí, které v naprosté většině neposkytují o svém fungování ani částečnou úroveň transparentnosti, kterou nabízí Probinex.    

Mapu transparentnosti projekt poskytuje také v případě vyplácení odměn obchodním partnerům. Z této mapy je zřetelné, že veškeré odměny doporučitelům projektu Probinex pochází z prostředků projektu, který na ně má dedikované zdroje a dohledatelné peněženky.    

Nativní kryptoměna PBX, která celý projekt propojuje, byla také zevrubně auditována vyhlášenou společností Certik, která ji zařadila mezi top 10 % nejbezpečnějších kryptoměn. Jsme proto přesvědčeni, že všechny povinnosti naplňujeme i nad jejich rámec a deklarujeme, že budeme i nadále zastávat naše hodnoty v podobě transparentnosti a fair play.  

Anonym hodnotí
nedostatečnou transparentnost 

Druhý článek, který vznesl jisté pochybnosti o fungování projektu, vyšel na portálu cryptoscamy.cz. Autor, který na rozdíl od týmu projektu Probinex vystupuje anonymně, zde hodnotí informace a potenciál projektu Probinex na základě webové stránky projektu.

Jako projekt jsme velice vděční za jakoukoliv konstruktivní kritiku, která nás může dále posouvat. Uznáváme proto argument, že by projekt mohl být vysvětlen ještě lépe za využití konkrétnějších popisků. Web bude procházet změnami, které tato vysvětlení přinesou ještě jasněji a srozumitelněji. Zároveň je pravdou, že v době publikování opravdu nefungoval odkaz na produkt pbxpay, s ohledem na komunikovaný přechod na nový a lepší produkt Probinex Pay.    

Na druhou stranu nás zklamalo, jak málo práce autor vložil do svých rešerší. Zdá se tedy, že tento článek byl napsán s cílem poškodit jméno projektu. Fungování Earnia, které zde popisuje jako nedostatečné, je do detailu vysvětleno na webové stránce, kde je umístěna také mapa transparentnosti transakcí.

Zde také pravidelně publikujeme měsíční shrnutí toho, jak v daném období fungovaly naše strategie. Od začátku jsme také tento produkt nechali nad rámec legislativy pod dohledem 7. největší auditorské společnosti na světě, Grant Thornton. Tedy pokud by si dotyčný dal opravdu pár minut času, dokázal by načerpat informace, které by ho vedly k jinému vyjadřování. Audity jsou dohledatelné na tomto odkaze.  

Podobným způsobem autor hodnotil i program StayKing,  který označil za nicneříkající změť čísel. Proto nám dovolte ještě jednou StayKing vysvětlit.

Jde o prémiový program, pomocí kterého účastníky odměňujeme v návaznosti na výkon celého našeho projektu. Uzamknutí PBX do smart kontraktu na dobu jednoho roku až deseti let a s tím související omezení v nakládání s PBX představuje ze strany držitelů důkaz obrovské důvěry v projekt, které si nesmírně vážíme, a za kterou se je snažíme co nejvíce odměnit.

Do StayKingu tak skutečně putuje 20 % z toho, co vydělá Earnio a aktuálně i 65 % výsledků našeho vlastního portfolia. Cílem StayKingu je tak propojit utility (využitelnost) s loajalitou. Cílem celého projektu je mít dlouhodobý a funkční byznys model napojený na využitelnost PBX tokenu.

Tímto se razantně distancujeme a lišíme od jakýchkoliv jiných projektů s „prázdným“ tokenem. Naopak vytváříme reálnou hodnotu a užitelnost PBX v rámci našich produktů. Co se týče samotného zamknutí skrze StayKing vše je dohledatelné transparentně v rámci Team Finance, která je auditována společností Hacken.  


PBX v hodnotě 57 milionů korun 
vyplaceny klientům StayKingu

Od svého spuštění v roce 2022 StayKing na peněženky klientů vyplatil PBX v hodnotě více než 2 400 000 dolarů, v přepočtu dle aktuálního kurzu tedy více než 57 milionů korun. Jde tedy o reálný program s reálnými výsledky. 

Výsledky StayKingu od spuštění v květnu 2022 - Probinex.com

Vedlejším efektem StayKingu je omezení nabídky volných PBX na trhu. Díky loajalitě účastníků programu máme daleko lepší vyjednávací možnosti v rámci obchodních partnerů i například Venture Capital fondů, či jiných důležitých partnerství.

Narozdíl od jiných projektů nemáme postavený projekt na rychlém zbohatnutí díky nesmyslnému nafukování pomocí marketingu. Svou komunitu jsme získali na základě důvěry v projekt, díky plnění roadmapy a na základě dodávání výsledků. A StayKing to jen potvrzuje. Stačí se zeptat našich klientů, kteří mají s námi reálnou zkušenost. 


Přijďte si informace sami ověřit,
u nás jste vždy vítáni 

Celkově nás mrzí podoba obou výše uvedených článků a touto cestou si dovolujeme autory pozvat k nám do kanceláří v Praze nebo Brně, kde se můžeme o detailech projektu do hloubky pobavit.   

Oběma autorům i komukoliv jinému, kdo by se o projekt Probinex zajímal nebo měl zájem sepsat vlastní hodnocení, jsme kdykoliv k dispozici a moc rádi s vámi všechny vaše otázky probereme. 

Zároveň chceme touto cestou poděkovat také všem klientům, kteří vyjadřují podporu celému Probinexu. Důkazem toho pak je, že díky edukaci o projektu a o kryptoměnách jsou velmi snadno schopni rozeznat reálné informace a sami se s údivem pozastavit nad podobnými články.

Závěrem chceme uvést, že v rámci reakce na článek od pana Daniela Škváry publikovaném na burzovnisvet.cz jsme podnikli právní kroky, v současné době je podána předžalobní výzva s ohledem na porušení zákona. 

Za celý tým Probinex, 

Co-Founder Adam Neuberger