Kryptoměny bezpečně: Jak nenaletět podvodníkům a rozpoznat seriózní projekty

Ondřej Koraba

Svět kryptoměn je stále velmi mladá a divoká oblast. Zatímco na jedné straně nabízí cestu ke značným výdělkům, na straně druhé je tento digitální divoký západ plný nástrah, nepříjemných překvapení a možností během vteřiny přijít o všechny své prostředky.

Nemalá část krypto projektů je však velmi seriózní a technologie, které využívají, jsou hudbou blízké budoucnosti. Je proto třeba oddělit zrno od plev a věnovat se slibným projektům, které lidskou společnost posunou zase o kousek dál. Zároveň je třeba mít oči na šťopkách a těm shnilým jablkům tam venku se vyhnout.

Jaká jsou tedy nejčastější schémata podvodů v oblasti digitálních aktiv? Jak odhalit, že projekt je seriózní a má budoucnost? A na co vše si dát pozor, abyste nespadli do pasti podvodníkům?

Typy kryptoměnových podvodů a jak se jim vyhnout

V rychlé a neustále se vyvíjející disciplíně postavené na bázi blockchainu existuje hned několik způsobů, jak z vás podvodníci mohou chtít vytáhnout vaše prostředky. Pojďme se společně podívat na ty nejčastější.

Exit Scam

Exit scam (v překladu něco jako „podvod při úniku“) není jen čistě kryptoměnová záležitost, objevuje se prakticky ve všech oblastech podnikání. Dochází k němu, když tvůrci projektu nasbírají peníze od investorů nebo zákazníků s příslibem zboží, služeb nebo výnosů, a poté náhle zmizí s prostředky, aniž by splnili své sliby.
 

Jedním z nejčastějších podvodů v kryptoměnách je exit scam - pexels.com

Jak exit scam funguje?

 • Nabídka a propagace: Pachatelé exit scamu často nabídnou atraktivní produkt, investiční příležitost nebo službu, která je propagována jako vysoce lukrativní nebo unikátní.

 • Sběr prostředků: Jakmile se podaří přilákat investory nebo zákazníky, začnou tvůrci projektu shromažďovat prostředky, často za využití různých marketingových technik a slibů. Typický je pro ně i takzvaný shilling, během kterého se aktivně posiluje zájem o kryptoměnu pomocí sociálních médií či influencerů.

 • Exit: Jakmile dosáhnou požadovaného množství peněz, pachatelé náhle zmizí. Mohou uzavřít webové stránky, odpojit telefony, odstranit mediální profily ze sociálních sítí a stáhnout se z veřejného života. Investoři a zákazníci jsou pak opuštěni bez jakéhokoli vysvětlení nebo náhrady.

Exit Scam v kryptoměnovém prostředí

V kryptoměnovém světě může být exit scam zvlášť zničující, protože digitální povaha aktiv často znamená, že prostředky lze snadno převést a zamaskovat. Mohou to být podvodné ICO (Initial Coin Offerings), kde tvůrci mizí po nasbírání prostředků, nebo falešné burzy, které ukončí provoz a zmizí s prostředky svých uživatelů.

Jak určit, že projekt nejeví znaky Exit Scamu?

Naprosto zásadní pro vyloučení nebezpečí exit scamu je transparentnost a komunikace ze strany týmu, který za projektem stojí.

Věrohodný projekt by proto měl plnit tyto znaky:

 • Transparentní tým
 • Jasná komunikace a aktualizace stavu projektu
 • Roadmapa či vize pro blízkou budoucnost
 • Přehledná dokumentace včetně Whitepaperu

Rug pull

Rugpull, nebo „vytažení koberce“, je termín odvozený z anglického spojení „to pull the rug out“, což v překladu znamená náhle a neočekávaně odebrat někomu podporu.

V kontextu kryptoměn je rugpull situace, kde tým projektu, který ovládá významnou část tokenů, coinů nebo likvidity na decentralizované směnárně, neočekávaně stáhne likviditu nebo prodá většinu, nebo všechny své kryptoměny. Tím dramaticky poklesne cena tokenu a situace může být pro celý projekt fatální.

V kontextu kryptoměn je rugpull situace, kde tým projektu, který ovládá významnou část tokenů, coinů nebo likvidity na decentralizované směnárně, neočekávaně stáhne likviditu nebo prodá většinu, nebo všechny své kryptoměny - Midjourney

Jak poznat, že projektu nehrozí rag pull?

Největším nebezpečím pro možnost rug pullu je držení velké části tokenů či coinů na jednom nebo úzké skupině účtů. Proto je třeba hledat projekty, kde je distribuce tokenů široká a jedinec tak nemůže natolik pohnout cenou. Pozitivním znamením je, když coin nabízí možnost stakingu, kdy se tokeny na nějakou dobu uzamknou a nelze s nimi volně nakládat.

Zabránit tomu, aby zakladatelé projektu prodali své tokeny a vzali nohy na ramena, může například tzv. vesting period, kdy jsou tokeny zakladatelům projektu vypláceny postupně. Jak se s tokeny v rámci projektu nakládá, by mělo být snadno zjistitelné z tokenomiky tokenu.

Ponzi schéma

Ponziho schéma je podvodná investiční struktura, která slibuje vysoké výnosy investorům na základě toho, že nově příchozí investoři platí výnosy těm, kteří investovali dříve.

Tato struktura nese jméno Charlese Ponziho, který tento typ podvodu použil na počátku 20. století. V kryptoměnovém prostředí se Ponziho schémata stala bohužel běžnou praxí.
 

Ponziho schéma je podvodná investiční struktura, která slibuje vysoké výnosy investorům na základě toho, že nově příchozí investoři platí výnosy těm, kteří investovali dříve - depositphotos

Jak Funguje Ponziho schéma v kryptoměnách?

 • Nabídka vysokých výnosů: Organizátoři schématu nabízejí vysoké výnosy s malým nebo žádným rizikem, často mnohem vyšší než běžný tržní výnos

 • Nábor nových investorů: Aby mohli vyplácet výnosy starším investorům, musí organizátoři neustále získávat nové investory

 • Žádný skutečný zisk: V Ponziho schématu nejsou žádné skutečné investice nebo legitimní způsoby, jak generovat zisk. Peníze jednoduše přecházejí od nových investorů k starším
 • Kolaps schématu: Nakonec schéma kolabuje, protože není dostatek nových investorů, aby pokryli výnosy starším. Organizátoři často zmizí s tím, co zbylo z peněz

Jak rozpoznat Ponziho schéma?

Ponziho schémata v kryptoměnovém prostředí jsou jednou z největších hrozeb pro nezkušené investory. Jde o citlivou otázku, která vyžaduje pozornost a opatrnost. Vždy je dobré být skeptický vůči příliš dobrým nabídkám a neustále se vzdělávat v oblasti, do které investujete.

Abyste předešli upadnutí do chřtánu Ponziho, je třeba projekt zásadně nastudovat, čili provést takzvaný DYOR (Do Your Own Research).

Důležitým faktorem, který může případné Ponzi schéma vyloučit, je způsob, jakým projekt svým účastníkům generuje příjmy. Pakliže projekt nabízí produkty, které přináší reálné zisky a pokud si na sebe dokáže sám vydělat, jde o dobré znamení, že může jít o legitimní akci.

Pump and Dump

Pump and dump (v překladu „nafouknout a vyhodit“) je dalším typem investičního podvodu, který je běžný v tradičních i kryptoměnových trzích. Tato taktika spočívá v umělém nafouknutí (pump) ceny aktiva a následném rychlém prodeji (dump) s výdělkem pro organizátory.

Pump and dump podvodné schéma pro kryptoměny - Midjourney

Jak Pump and Dump funguje?

 • Výběr aktiva: Organizátoři vyberou často neznámou nebo málo obchodovanou kryptoměnu, u které lze snadno ovlivnit cenu.

 • Nafouknutí ceny (Pump): Organizátoři začnou masivně nakupovat vybranou kryptoměnu a současně ji propagovat prostřednictvím sociálních médií, influencerů, fóra, e-mailových kampaní apod. Tvrdí, že má velký potenciál, nebo šíří falešné zprávy, aby přilákali nové investory.

 • Růst ceny: Jak noví investoři vstupují do trhu a začnou nakupovat, cena aktiva rychle roste.
 • Rychlý prodej (Dump): Jakmile cena dosáhne požadované úrovně, organizátoři rychle prodají své pozice, často za velký zisk.
 • Kolaps ceny: Následně cena aktiva prudce klesne, protože noví investoři začnou panikařit a prodávat, což vede k velkým ztrátám pro ty, kteří se do schématu „nalepili.“

Jak se chránit před Pump and Dump scénářem?

Vyhněte se příliš dobrým nabídkám: Pokud někdo nabízí rychlé zisky s malým nebo žádným rizikem, měli byste být ostražití.

Buďte skeptičtí vůči neznámým zdrojům: Pokud vám někdo, koho neznáte, nabízí investiční tip nebo radu, zkontrolujte jejich motivaci a prověřte si informace.

Pozor na neobvyklý objem obchodování: Náhlý skok v objemu obchodování může být signálem, že je něco v nepořádku.

Provádějte vlastní výzkum (DYOR): Než investujete do jakékoli kryptoměny nebo jiného aktiva, věnujte čas výzkumu a ověření informací, které máte k dispozici.

Investujte rozumně: Nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit, a buďte opatrní při investování do neznámých nebo rizikových projektů.

Varovné signály, že se jedná o kryptoměnový podvod

K určení, zda se jedná o podvod, pomáhá soustředit se na jeho podezřelé aspekty. Projekty, které s největší pravděpodobností spadají do výše uvedených podvodných schémat, se často vyznačují těmito varovnými signály.

1. Příliš vysoké výnosy

Pokud vám někdo nabízí mimořádně vysoké výnosy, které jsou nesrovnatelné s tržními sazbami, měl by to být první varovný signál.

2. Absence Whitepaperu nebo jeho nedostatečná kvalita

Pokud tvůrci projektu nedokážou jasně vysvětlit, jak je projekt schopen generovat tak vysoké výnosy, měli byste být opatrní. Nejucelenější informace o projektu by měly být uvedeny ve Whitepaperu, který by měl obsahovat všechny náležitosti.

3. Tlak na rychlé investice (FOMO)

Podvodná schémata často vyvíjejí silný tlak na rychlou investici. Tyto projekty se v lidech snaží vyvolat takzvané FOMO (fear of missing out) tedy strach, že když nenakoupí, promarní příležitost zbohatnout.

4. Nedostatek transparentnosti

Pokud tvůrci projektu nechtějí poskytnout žádnou oficiální dokumentaci nebo odkládají odpovědi na otázky o fungování investice, může to být známka podvodu. Kryptoměny však mají díky blockchainu tu výhodu, že mohou být oproti tradičním financím maximálně transparentní. Proto je vhodné vyhledávat projekty, které této vlastnosti využívají pro dobro svých klientů a k transakčním pohybům v rámci svých produktů například využívají služeb externího auditora.

5. Anonymní tým nebo používání falešných identit

Za seriózním krypto projektem by vždy měl stát jedinec nebo tým lidí, který se nebojí jít s kůží na trh a za svým projektem si stát. Pokud svou identitu tvůrce skrývá nebo falšuje, dost často nemá ty nejčistší úmysly.

6. Pochybný či zkopírovaný smart kontrakt

Abyste se ujistili, že projekt je technicky kvalitně řešený, hledejte, posviťte si na to, co za ním stojí. Mnohé projekty čistě jen zkopírují existující kódy jiných projektů a jen je přejmenují, kvalita jiných je zase značně bídná a jsou náchylné ke zneužití. Proto je vhodné hledat radu externích odborníku. Například společnost Certik, která je vyhlášeným auditorem smart kontraktů, hodnotí různé projekty, u nichž vyhodnocuje míru rizika. Hodnocení projektů jsou volně dostupná na jejich webové stránce. 

Shrnutí

Kryptoměny přinášejí mnoho nových příležitostí pro investice a obchodování, nesou s sebou ale také rizika. Různé typy podvodů, od falešných investičních příležitostí po phishingové útoky, se mohou vyskytovat a ohrozit finanční bezpečí jednotlivců.

Klíčem k ochraně před těmito riziky je být si vědom možných hrozeb a chránit se prostřednictvím opatření, jako je používání ověřených platform, dvojúrovňové ověřování a neustálé vzdělávání se v oblasti kryptoměnových bezpečnostních praktik.

Prostřednictvím ostražitosti a správného porozumění můžeme využít příležitostí, které kryptoměny nabízejí, aniž bychom se vystavovali nepotřebným rizikům.