Proč právě Probinex?

Michal Hladký

V předešlém článku, představujícím vám střípky z našeho decku a whitepaperu, jsme nakousli téma burz a problematiky, se kterou se dnes potýkají. Kromě burz jsme se také zaměřili na to, jaká omezení přináší současné nastavení pro běžné uživatele. V dnešním textu se dozvíte, jak se na některá důležitá témata dívá či připravuje projekt Probinex.

Proč Probinex řeší nejisté téma regulací?

Ožehavou záležitostí se v posledních měsících staly především regulace. Základní otázka, kterou v tomto případě kryptoměnová komunita řeší, je v podstatě velmi jednoduchá a to, zda kryptoměny regulovat či ne?

Odpůrci regulací poukazují na prapůvodní myšlenku, kvůli které kryptoměny vlastně vznikly. Satoshi Nakamoto jako tvůrce první kryptoměny vytvářel novou platební metodu, ve které nebude figurovat žádná centrální autorita. Jakákoliv regulace ze strany vlády, centrální banky či jiných subjektů už tedy jen z principu tuto myšlenku popírá. Pro ortodoxní zastánce této idey tak regulované kryptoměny ztrácejí to své „kouzlo“, které měly na začátku. Vytvoření regulovaného prostředí navíc pro kryptoměny automaticky neznamená výhodu. Státní instituce neumí vždy reagovat zcela pružně, a tak se může jednoduše stát, že v okamžik přijetí určitých regulací už bude kryptosvět v úplně jiné fázi a regulace tak nebudou odpovídat aktuálním trendům. V takovém případě by regulované prostředí mohlo kryptoměnám za určitých okolností spíše uškodit.

Zastánci regulací naopak poukazují především na to, že nastavení rozumných mantinelů by mohlo výrazně pročistit trh od nepoctivých subjektů a posílit důvěru širší veřejnosti v kryptoměny. To by znamenalo příliv dalších potenciálních investorů a následný rozvoj celého odvětví.

Společnosti podnikající v oblasti kryptoměn si pak budou moci utvořit jasnou představu o tom, jaké podmínky musí splňovat a budou moci lépe plánovat svoje kroky, aby se v budoucnu nedostaly do sporu s regulátorem. Stabilní podnikatelské prostředí navíc pomůže vytvořit i zdravou konkurenci, z čehož budou ve finále těžit znovu i koncoví zákazníci.

Investice od velkých bank

Vznik takového prostředí navíc usnadní vstup i velkým hráčům jako jsou bankovní instituce či investiční fondy. Ty si začínají uvědomovat, že v kryptoměnách je velký potenciál jak dále navyšovat zisky. Svůj obrovský kapitál však z pochopitelných důvodů nechtějí ohrozit investicí do oblasti, která je dnes značně nestabilní a nepředvídatelná.

Projekt Probinex si je vědom nesporných výhod regulací. Podporujeme proto stanovení potřebných mantinelů a věříme, že je potřeba vytvořit regulace, které budou reflektovat aktuální trendy. Proto všechny kroky, které jsou v současnosti přijímány, podléhají důkladné analýze toho, jak do budoucna mohou ovlivnit fungování projektu. Cílem je vytvořit subjekt fungující na pevných základech, díky kterým pak bude v okamžiku zavedení regulovaného prostředí připravený na splnění všech jeho požadavků.

A co likvidita?

Jedním z dalších dosud ne zcela vyřešených problémů, které jsme v minulém článku nakousli, je také likvidita. Velcí hráči ze světa investic dnes v souvislosti se vstupem na trh váhají nejen kvůli chybějícím regulacím, ale také právě z důvodu nízké likvidity burz. I toho si je Probinex vědom a má připravené řešení.

Tím by měl být nový produkt nazývaný Earnio. Bude z něj jedinečný investiční produkt, který konečně využije potenciál kryptoměnového světa. Umožní vstoupit do oblasti kryptoměn i těm, kdo po nich dosud jen nesměle pokukovali, ale netroufali si aktivně se zapojit.

Účastí v tomto programu totiž každému zájemci odpadnou starosti typické pro dnešní dobu. Díky semiautomatizovaným obchodním strategiím, které jsou neustále vyvíjeny a vylepšovány, již nebude třeba trávit u počítače či telefonu celé hodiny a operativně reagovat na přicházející výkyvy trhu – tyto strategie to při jakékoliv změně trendu jednoduše udělají za obchodníka. Díky jejich zapojení navíc bude možné zobchodovat i příležitosti přicházející v dobách poklesů. Nikdo se tak nebude muset děsit ani turbulentních období, která s sebou trh zkrátka jednou za čas přináší.

Díky tomu, že bude Earnio fungovat plně v souladu s regulacemi, budeme moci umožnit obchodování i velkým investičním společnostem, což následně povede k další adopci kryptoměn mezi veřejností. A právě širší přijetí kryptoměn je jedním z hlavních cílů celého projektu. Nebude totiž mít za následek nic jiného než přísun nových investorů. A přísun těchto investorů nebude opět znamenat nic jiného než další navýšení likvidity a tím bude položen i jeden ze základních kamenů pro vznik nové burzy.

Co na téma likvidity říkal Adam Neuberger? Zhlédněte video níže.

Myslíme i na malé obchodníky

Kromě regulací a likvidity, které malé obchodníky nemusí vždy nutně nějak výrazně omezovat, jsme minule zmínili také problémy při styku s bankami. Těm totiž v dnešní době jejich klienti, obchodující s kryptoměnami, čelí poměrně často.

I zde chce Probinex nabídnout řešení. Jakožto regulovaný subjekt si totiž bude moci dovolit vytvořit vlastní sít platebních účtů. Tyto účty pak budou akceptovány i v dalších platebních institucích, čímž dojde k odbourání dosavadních bariér. Tím, že se budou platební metody agregovat na burze, budeme moci také vytvořit maximální možnou centrální likviditu pro vklady a výběry z těchto účtů. Jako přidanou hodnotu pak likvidita vůči různým fiat měnám přinese také využitelnost pro devizové směny.

Jednoduché vklady a výběry pro každého

Kromě maximálního zjednodušení vkladů a výběrů se projekt chce zaměřit také na větší rozšíření využitelnosti kryptoměn. Řešením by měla být připravovaná digitální peněženka, která bude obdobou internetového bankovnictví. To v dnešní době zná úplně každý a vklady a výběry tak díky tomu budou mnohem jednodušší záležitostí, než byly doposud. Peněženka bude zaměřená nejen na platební služby ale i na kryptoměny. Samozřejmostí bude vydávání platebních karet s možností převodu kryptoměnových zůstatků. Napojení peněženky do bankovního sektoru bude zaštítěno licencí instituce elektronických peněz.

Věříme, že v kombinaci s regulacemi nám tyto šikovné produkty a funkcionality opravdu mohou pomoct k tomu, aby laická veřejnost přestala kryptoměny vnímat jako nějakého strašáka a viděla v nich zajímavou příležitost a novou převratnou technologii.