Probinex posouvá network marketing na globální úroveň s novou posilou

Adam Neuberger

Obchodní strategie Probinexu

Probinex má nemalé cíle. Jak jistě víte, rok 2024 je rokem regulací a expanze Probinexu do zahraničí. V rámci nové obchodně-marketingové strategie máme 5 segmentů, na které cílíme. 

  • Probinex Network 
  • Probinex akvizice/retence 
  • Expanze (business development v zahraničí) 
  • Finančně-zprostředkovatelské společnosti 
  • Institucionální klienti (venture fondy, investiční fondy, …).

Každý z těchto segmentů cílí na rozšíření aktivit Probinexu a tím pádem i aktivace utility a poptávky po PBX, které propojuje všechny produkty v Probinex ekosystému vzájemnými výhodami. 


Probinex Network 

V minulém roce jsme vám spustili jeden z těchto segmentů – Probinex Network. Od května do konce října jsme připravovali kariérní plán, edukační materiály, etický kodex a další nástroje k co nejefektivnějšímu využití Networku.

Zapojili jsme i zkušenosti lidí, kteří v tomto marketingovém modelu vybudovali desetitisícové struktury. Do Networku jsme zakomponovali také naši hodnotu „balls to change the game“.

Network marketing je totiž kontroverzním, avšak efektivním nástrojem, ať už se jedná o náklady pro společnost nebo tvorbu silné komunity. Do té Probinex vždy vkládal velká očekávání.

Projekt se od počátků šířil přes doporučení a naše nejbližší, aniž by někdo „aktivně“ tvořil network. Informace se šířily přes naše nejbližší až k vám všem, kteří toto vyjádření čtete. 

12. listopadu 2023 jsme oficiálně spustili Probinex Network. K Probinex komunitě se připojily tisíce lidí. Edukují se, posouvají se ve své Probinex kariéře a žijí projektem stejně jako my zakladatelé. Tento postup chceme ještě více podpořit. 


Global Master Ambassador 

Proto vnikla pozice Global Master Ambassador, jejíž rolí je mířit na osoby s globálním přesahem, a to plně v souladu s našimi hodnoty a kodexem. S příchodem regulace MiCA expandujeme do celé Evropy, ale i na Blízký východ i do Asie.

Přestože na nových trzích budeme působit poprvé, nebudeme začínat od nuly. Know-how, které jsme za celou dobu fungování projektu Probinex vytvořili, budou šířit naši GMA. Pod řízením Probinexu se tak budování Networku v jednotlivých zemí stane ještě efektivnějším

Výhled na Dubaj z Emirates Towers - Instagram.com

Našim cílem je také změna pohledu na network marketing jako na „kontroverzní nástroj“.

Zneužívání tohoto modelu společnostmi, které vytvářejí falešné produkty, plané sliby nebo dokonce naplňují veškeré znaky tzv. Ponziho schématu, je hlavním důvodem negativního vnímání tohoto marketingového nástroje, v němž se bohužel mnohdy sám networker stane obětí podvodného jednání. To následně vede k poškození reputace networkera.  


Mise Probinexu v Networku  

Měníme dogmata ve finančním světě a naším cílem je i změna dogmat v marketingových nástrojích. Máme jistotu, že se správným nastavením produktů a silnou edukací zajistíme, že Probinex Network bude velmi silným pilířem celého projektu. 

Protože jednou z kompetencí GMA bude rozšiřovat působení do dalších globálních sítí a kultivovat tak odvětví network marketingu.

Mapa transparentnosti - Probinex.com

Zkrátka přinést klientům možnost zapojit se do transparentního projektu s férovým jednáním. Projektu se zajímavými a podloženými provizemi s jasnou dohledatelností díky mapě transparentnosti, která zcela transparentně odhaluje původ prostředků z prokazatelného zisku či rezerv projektu. 

Spolupráce s Michalem a Ondrou Smejkalovými 

Roli GMA obsadili Ondra a Michal, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s budováním tisícových struktur, a to v globálním měřítku. V době vzniku Probinex Networku jsme do jeho nastavení implementovali know-how zkušených networkerů, kteří často vycházeli ze svých chyb v minulosti.

Díky jejich feedbacku bylo možné vytvořit Network tak, aby splňoval hodnoty Probinexu. Více se dozvíte v našem podcastu.  

Bratři Smejkalové byli z naší transparentnosti extrémně nadšeni: „tohle jsme nikde v životě nezažili!“ Před počátkem spolupráce jsme také ověřili minulost našich Networkerů i chybná rozhodnutí, která vedla k jejich reputaci. V Probinexu ale lidi nesoudíme, dokud je sami nepoznáme.

Až poté se mohou stát těmi, kteří šíří myšlenku Probinexu pod naší taktovkou. Vždy je zde tedy záruka, že Probinex dodrží své hodnoty a etický kodex, a to pro jakéhokoliv klienta v celém našem ekosystému. Rolí GMA bude reprezentovat tyto hodnoty a být v této oblasti leadery. 

Fungování vzájemné spolupráce jsme si ověřili v uplynulém půl roce a jsme přesvědčení, že nová funkce GMA přinese ovoce oběma stranám. Ondra s Michalem dlouhodobě dokazují, že jsou skvělými lídry a v projektu s naprostou transparentností nemohou šlápnout vedle, a tedy získali k nám plnou důvěru.

Probinex je tak příkladem toho, že network lze dělat dlouhodobě a férově. A to na globální úrovni! Jdeme změnit tyto kontroverznosti, společně s vámi všemi můžeme dokázat vše…

Bratři smejkalovi v Probinex Hub Brno - Probinex.com

Společně jsme Probinex!