Evropské regulace kryptoměn – Licence CASP vycházející z regulace MiCA

Jiří Makovský

Během posledních několika let probíhá po celém světě dalekosáhlá snaha o nastavení pravidel v kryptoměnovém průmyslu. Jedním z průkopníků této politiky, která umožňuje růst finančně-technologickým platformám, je Kypr. Právě tamní licenci CASP si nyní představíme.

Co je CASP a jak udělení licence ovlivní byznys žadatele

CASP (Crypto-Asset Service Provider) je license, kterou uděluje Kyperská komise pro cenné papíry a burzu – CySEC. Udílí ji právnické i fyzické osobě, které poskytují služby v oblasti nakládání s digitálními aktivy. To jsou virtuální mince, které nejsou brané jako legální platidlo, ale užívají se běžně v transakcích s jinými digitálními či fyzickými aktivy. Jednoduše: Obchoduje se s nimi.

Licence je pasportizovaná pro Evropskou unii. Platí ve všech 27 státech Unie. Jde o jakousi přípravu kyperských úřadů na stejnojmennou regulacii z Bruselu, která přijde někdy kolem roku 2025 spolu s nabytím účinnosti regulace Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Pro ilustraci vám představíme, co CASP umožňuje společnosti provádět v regulovaném prostředí:

  • Směnu z kryptoměny na kryptoměnu a na fiat
  • Správa kryptoměnových aktiv
  • Prodej kryptoměnových aktiv
  • Distribuce virtuálních aktiv, vyřizování transakcí na centralizované platformě
  • A další činnosti týkající se digitálních mincí 

Jaké podmínky musí žadatel splňovat?

CASP jako licence se prozatím neuděluje. CySEC tím sleduje sjednocení s požadavky evropské legislativy Markets in Crypto-Assets (MiCA). Ta je nyní ve finální rovince, proto už máme poměrně přesné podmínky, které si bude kyperská komise vynucovat.

Avšak nutno dodat, že poslední slovo mají ministři členských zemí. Ti se nebojí jít proti vůli Evropského parlamentu. Nic proto není zatím tesáno do kamene.

CySEC se při udílení licence konkrétně zaměří na… 

Dostatečný kapitál pro provozování služeb

Společnost, která o CASP zažádá, má povinnost mít uspokojivý kapitál vzhledem k tomu, co za služby hodlá poskytovat. Jeho konkrétní výše je taktéž určená rozsahem služeb. Jde o 50 až 150 tisíc EUR.

Kompetence ředitele a ostatních účastníků firmy

Ředitel, účastníci a klíčoví manažeři budou podrobeni analýze, zdali jsou schopni společnost pod licencí CASP vést. Kromě toho úředníci zkoumají i pověst a projíždějí různorodé veřejné rejstříky. Samozřejmostí je také znalost kryptoměn či finanční odpovědnost. Kyperská komise neponechává nic náhodě.

Složení řídících orgánů společnosti

Představenstvo musí být složeno alespoň ze 4 lidí. Jeden pár má na starost exekutivu – řízení společnosti. Druhý pár jsou nezávislí konzultanti, kteří ale sedí na židlích v představenstvu a mají tak nad firmou silnou moc. Všichni v představenstvu musí – opět – prokázat kompetentnost.

Vazby na třetí strany a úřad samotný

Velký důraz se klade na prevenci korupce či jiných finančních zločinů. Žadatel o licenci je detailně analyzovaný, jestli mezi ním a úřadem není žádný střet zájmů či osoba, která by v něm mohla být. 

Schopnost integrovat veškeré nástroje, které pomáhají zabránit praní peněz

Jde například o „travel-rule“. To je skupina jednotlivých omezení, která ve velké míře zasahuje do pseudo-anonymity virtuálních aktiv. Každý poskytovatel kryptoměnových služeb v Evropské unii musí kontrolovat, kdo je vlastníkem peněženky mimo centralizovanou entitu a propojit konkrétní transakci s konkrétní osobou, nikoli pouze adresou.

Dokonalý manažment firmy

Úřady bedlivě projdou každý papír a účet, který se jim o žadateli dostane do ruky. Jen jediná chyba ukazující na korupci či snahu o obcházení pravidel může znamenat zamítnutí licence. Administrativní dokumenty, výkazy účetnictví a další důkazy o činnosti firmy musí být k dispozici kdykoliv na vyžádání.

K tomu se váže i to, že CASP má povinnost zaručit bezpečí soukromých dat jeho klientů.

Přehled o třetích stranách spolupracujících s žadatelem

Pokud má žadatel dodavatele technologie či různorodých služeb, proběhne kontrola, zdali nejsou tito dodavatelé nebezpečím pro občany Evropské unie.

Chcete diskutovat o licenci Crypto-Asset Service Providers

Více informací najdete v našem článku, kde se detailněji MiCA věnujeme! Pokud se vám téma líbí a chtěli byste se dozvědět víc, dejte nám vědět na našem českém Telegramu!