Regulace MiCA a informace o ni

Jiří Makovský

Probinex dlouhodobě zastává názorový proud, že by kryptoměny měly podléhat rozumným regulacím a dozoru. Trh by to udělalo přehlednějším, bezpečnějším a jednodušším pro koncové uživatele. Parlamentem EU prochází regulace MiCA, kterou v textu dopodrobna rozebereme.

Pozadí za novou regulací kryptoměn

Regulace Markets in Crypto-assets (MiCA), která byla představená v roce 2020, zažívá poměrně klidnou plavbu přes Evropský parlament. Hospodářský a měnový výbor (ECON) po táhlé diskuzi o podobě regulace text schválil. Pro bylo 31 poslanců, včetně těch českých - Luďka Niedermayera a Ondřeje Kovaříka. 23 se zdrželo, 4 byli proti. 

Účelem regulace je nastavit férové tržní prostředí skrze regulační rámec. Pod dohledem budou služby, které pracují s digitálními aktivy. Například směnárny, burzy či platební brány. Dalším důvodem k zavedení nového evropského nařízení je i vyšší ochrana konzumentů a investorů, kteří by si přáli s trhem interagovat. MiCA se zabývá i dopady na finanční a monetární stabilitu v případě, že by adopce kryptoměn raketově vystoupala.

Kromě toho obsahuje regulace nástroje, které zabrání tržní manipulaci, podvodům či zločinům typu praní špinavých peněz.

Kryptoměny a jejich regulací jsme rozebírali v článku, který se zaměřuje konkrétně na odvětví DeFi. Přečtěte si, jaké možnosti se v tomto odvětví rýsují.

Regulace MiCA a klíčová fakta

Nařízení je pro kryptoměnový průmysl v Evropě klíčové. Proto se kolem něho vytvořil velký šum, který vedl k několika nedorozuměním. Projdeme si ty nejčastější z nich.

Evropská unie nezakazuje těžbu kryptoměn konsensu Proof-of-Work (PoW)

V původním návrhu bylo nešťastně zařazeno, že se zakáže těžba kryptoměn konsensu Proof-of-Work. Na území Evropské unie by tak nešlo těžit Bitcoin, Ethereum nebo třeba Litecoin. Ve výboru se nakonec podařilo tento bod vyjmout, ve schváleném dokumentu není.

Návrh na zákaz PoW se přirozeně setkal s emotivní odpovědí ze strany komunity i expertů na kryptoměny. Znamenalo by to konec pro mnoho společností, které na území EU operují.

Usilování o zelenější podobu technologie

Ačkoliv přímý zákaz PoW nás nečeká, podle finálního návrhu by měla technologie podléhat alespoň minimálním standardům udržitelnosti životního prostředí. To znamená, že se průmysl musí neustále mít na pozoru a pomalu se posouvat k udržitelným řetězcům, jako je Proof-of-Stake (PoS).

Stejným problémem se budou poslanci zabývat i při probírání legislativy týkající se životního prostředí. Zelenější Bitcoin není cílem MiCA.

Mezi často citované možnosti podpory vývoje šetrných blockchainů patří daňové úlevy, popřípadě vyšší daně pro ty s největším dopadem na prostředí kolem nás. Očekává se, že podrobný program bude brzy představen, a to v souladu s emisním cílem EU do roku 2030.

Regulace MiCA klasifikuje jednotlivé tokeny

Pro část komunity bylo velkým strašákem, jak regulace celého trhu dopadne na kryptoměny různých účelů. Například centralizované stablecoiny mají jiný manévrovací prostor než decentralizovaný blockchain typu Ethereum.

EU proto bude jednotlivé typy kryptoměn klasifikovat. Explicitně jsou zmíněné stablecoiny, o kterých se referuje pod zkratkou ART - Asset Referenced Tokens. Dále také e-money tokeny určené k platbám a finančním službám skrze blockchain síť. 

Tokeny ART, hlavně standardní stablecoiny Tether či USDC, bude nově kontrolovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tokeny elektronických peněz bude mít na starosti Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

Co bude dál?

Očekává se, že zbývající debaty zanechají legislativu beze změny. Půjde o takzvaný „trialog“, jehož cílem je dosažení konsensu mezi Evropskou komisí, Radou a parlamentem. Jejich jednání je veřejnosti nepřístupné, proto si budeme muset počkat na konečný výsledek.

Je vám po přečtení článku něco nejasné? Přidejte se do naší telegramové skupiny a zeptejte se přímo členů našeho týmu nebo diskutujte s ostatními členy komunity.