Referenční hodnota: Představujeme ještě férovější podmínky pro účastníky StayKingu


Projekt Probinex od svého počátku stojí na pevných hodnotách, které jsou pro nás naprosto zásadní. Kromě nevídané úrovně transparentnosti a silného odhodlání změnit pravidla hry finančního světa je naší klíčovou vlastností také fair play.  

V kontextu poměrně znatelného růstu ceny tokenu PBX jsme se proto rozhodli zohlednit tento pozitivní vývoj také v podmínkách našich produktů a služeb. Nově proto výhody StayKingu budeme vyhodnocovat na základě dolarové hodnoty tokenu PBX v době zastakovaní a v případě růstu tržní ceny tokenu vstoupí na scénu následný přepočet pomocí takzvané Referenční hodnoty.

Co je to Referenční hodnota StayKingu? 

Doposud se úroveň bonusů, odměn a výhod v rámci produktů z dílny projektu Probinex počítala podle množství PBX tokenů uzamčených ve StayKingu. To se například odráželo na úrovni zhodnocení ve Fixní variantě produktu Earnio, kdy její účastníci díky StayKingu mohli dosáhnout na vyšší odměny. Cena PBX tokenu však rapidně roste, proto jsme se rozhodli nastavit nové srovnání. 

Přistoupili jsme tak ke způsobu nahlížení, který považujeme za férovější – posuzování úrovně v produktech Probinex podle historické dolarové hodnoty PBX zastakovaných v našem věrnostním programu.  

Při tomto rozhodnutí jsme si samozřejmě byli vědomi jedné věci: jak k tomu přijdou ti účastníci StayKingu, kteří své tokeny uzamkli například na ceně 0,045 dolaru za token, když nyní je cena trojnásobná?  

Odpovědí na tuto skutečnost je zavedení takzvané Referenční hodnoty. Součet všech Referenčních hodnot vašich StayKingů tak nově udává příslušnou úroveň pro získávání odměn, bonusů a výhod a pro většinu stávajících účastníků StayKingu znamená nárůst úrovně pro zhodnocení v produktech z dílny Probinexu.

Úroveň zhodnocení v Earnio Fix na základě dolarové Referenční hodnoty uzamknutých PBX
Úroveň zhodnocení v Earnio Fix na základě dolarové Referenční hodnoty uzamknutých PBX

Jak to celé funguje? 

Na začátku je Referenční hodnota obvykle ekvivalentem hodnoty PBX v době uzamčení. To znamená, že pokud jste zastakovali například 10 000 tokenů PBX při ceně 0,08 USD za PBX, Referenční hodnota vašeho StayKingu je 800 USD.  

V případě, že cena PBX tokenu na trhu stoupne o 50 % nad vaší průměrnou cenu 1 PBX v době uzamčení, Referenční hodnota vašeho tokenu stoupne na 1 200 dolarů.  

Pokud jste účastníkem programu Earnio Fix, úroveň vašeho fixního zhodnocení tak díky nárůstu Referenční hodnoty stoupne z 1,3 na 1,4 procenta měsíčně.  

Výpočet Referenční hodnoty StayKingu v případě růstu ceny PBX o 50 % - Probinex.com
Příklad výpočtu Referenční hodnoty StayKingu v případě růstu ceny PBX o 50 % - Probinex.com

A co když máte více StayKingů?

Pak se jednoduše spočítá součet Referenčních hodnot. To znamená, že průměrná cena PBX v době uzamčení je vyjádřena součtem všech dolarových hodnot všech StayKingů v době uzamčení v poměru k celkovému počtu uzamčených PBX ve StayKingu. Tato hodnota následně slouží k výpočtu Referenční hodnoty, která se počítá takto: 

Počet uzamčených PBX ve StayKingu * vaše průměrná cena jednoho PBX v době uzamčení * 1.5. 

Podívejme se na příklad, kdy můžete díky vícero StayKingům dosáhnout na vyšší zhodnocení v Earnio Fix díky růstu ceny PBX: 

V případě, že zastakujete svá PBX postupně na různých cenových úrovních, spočítá se průměrná cena vašich StayKingů z doby zastakování. Ta poté slouží jako odrazový můstek pro srovnání nárůstu ceny PBX o 50 % a následné navýšení Referenční hodnoty vašich zastakovanýych PBX také o 50 %.

Příklad výpočtu Referenční hodnoty StayKingu při větším množství StayKingů s různou historickou cenou PBX v případě růstu tržní ceny PBX o 50 % oproti průměrné historické ceně StayKingů

V našem příkladu se tak z původní Referenční hodnoty třech StayKingů v hodnotě 3 600 USD Referenční hodnota zvedne na 5 400 USD, což s sebou nese i navýšení úrovně v programu Earnio Fix z 1,5 na 1,6 procenta měsíčně.  

Referenční hodnota u běžících StayKingů nikdy neklesne  

Velká výhoda Referenční hodnoty nespočívá pouze v tom, že bere v potaz ranné adoptery projektu Probinex a prostředky, které do StayKingu vložili, ale také v tom, že zamezuje kolísání úrovní. 

Jakmile totiž jednou díky zvýšené Referenční hodnotě dosáhnete na vyšší úroveň v produktech projektu Probinex, až do ukončení konkrétního StayKing programu nemůžete nikdy klesnout níž, i kdyby se snížila tržní cena PBX.  

Jakmile skončí platný StayKing program, PBX podléhají tržní ceně 

Jedno je však v otázce Referenční hodnoty nutno zdůraznit. Tato hodnota vyjadřuje pouze koeficient pro získávání odměn a výhod v produktech projektu Probinex. Jakmile vám skončí platný StayKing a zamknuté tokeny přistanou na vašem účtu, jejich hodnota bude odpovídat aktuální tržní ceně, nikoliv Referenční hodnotě. 

Líbí se vám nové podmínky StayKingu? Máte ke změnám jakékoliv otázky? Budeme rádi za komentáře i diskusi na naší telegramové skupině, připadně je vám náš support k dispozici na na [email protected].