Likvidita kryptoměn: Jak ji zlepší Probinex?

Jiří Makovský

Jedním z největších nešvarů nevyzrálého trhu kryptoměn je nízká likvidita, která trápí tisíce projektů po celém světě. V tomto textu si představíme, co likvidita je, jak souvisí s obchodovaným objemem a jak její nedostatek ovlivňuje kryptoměnové páry. Budeme se zabývat i příčinou a příležitostí, jež se nám naskytuje.

Likvidita není jediným problémem, kterým současné trpí současné kryptoměnové trhy a subjekty, které na nich působí. Více jsme o tom psali v tomto článku.

Likvidita kryptoměn a volatilita – klíčové pojmy tradičních i netradičních trhů

Likvidita se někdy nazývá také pomyslnou krví trhů.  Je to termín, který popisuje schopnost aktiva přeměnit se na peníze tak, aby na konci transakce cena pořád odpovídala jeho vnitřní hodnotě. Kupříkladu státem emitované peníze či akcie mají enormní likviditu, díky které si je můžou dovolit nakupovat finanční společnosti v objemu miliard dolarů, aniž by se to jakkoliv promítlo v ceně aktiva.

Naopak nízkou likviditu mají typicky kryptoměny či sběratelské, umělecké předměty. Pokud si koupím sběratelskou kartičku Pokémon za 10 000 Kč, nemám jistotu, že ji snadno přeměním zpět na peníze. Třeba se mi ji podaří prodat jen za 9000 korun. V tu chvíli vzniklo něco, čemu říkáme „tržní náklad“.

Karty jsou velmi abstraktním příkladem, nicméně úplně stejným problémem trpí i fragmentovaný trh kryptoměn. Existují desítky tisíc projektů. Důsledkem je, že se i větší kryptoměny ocitnou často v potížích. Trh je kvůli tomu neefektivní, nákup jednotlivce za desítky milionů korun posune cenu o 40 % vzhůru a vznikne výrazný náklad, kdy každý dolar koupí míň tokenů než ten předešlý. Analogicky je to s prodejem. Při velkém objemu transakce se každý token prodá za méně než ten předešlý.

Obchodovaný objem na trzích kryptoměn

Obchodovaný objem, který se v anglických textech označuje „volume“, s likviditou blízce souvisí. Jde o částku, co „protekla“ trhem za jistý časový úsek. Nejčastěji 24 hodin. Zpravidla se vyjadřuje v amerických dolarech, na trhu kryptoměn jej substituují stabilní kryptoměny jako je USD Coin či Tether. Ty jsou s dolarem svázané v poměru 1:1.

Obchodovaný objem je nejdůležitějším indikátorem likvidity, metriky spolu korelují. Pokud stoupá jedna, stane se stejně tak i u té druhé. Vyšší obchodovaný objem značí vyšší zájem o kryptoměnu, což vyústí ve vyšší likviditu dané digitální měny.

Problémy, které přináší nízká likvidita kryptoměn

Vysvětlili jsme si pojmy, nyní se pustíme do jednotlivých důsledků pro trh kryptoměn. Likvidita a obchodovaný objem jsou nejdůležitější indikátory všech trhů. Například o likviditu státních měn se starají národní banky, protože její nedostatek má pro koncového uživatele velmi negativní dopady.

Tržní náklady spojené s velkými transakcemi

Přemýšlejme o transakcích v částkách pohybujících se v milionech korun. Pokud se na nelikvidní trh položí příkaz prodat kryptoměnu za miliony, vzniká tržní neefektivita. Cena po provedení transakce neodpovídá realitě a je negativně zkreslená. Příklad grafu, který se vykreslí, můžete vidět níže.

Negativne zkreslena cena - Probinex.com

Jde právě o velkou červenou svíci, kdy objemná transakce na trh dopadla. To způsobilo již zmíněnou neefektivitu, která vyústí zpravidla ve vyobrazenou, zde pozitivní, korekci. Nicméně ten, kdo transakci zadal, na ní ošklivě doplatí, protože trh v tu chvíli neodráží férovou cenu aktiva.

Vysoká volatilita přinášející riziko

Souvisejícím následkem nízké likvidity je vysoká volatilita. Volatilita, velmi zjednodušeně, označuje úroveň „vlnkování“ na grafu. Na obrázku vidíte, jak při vysoké volatilitě trh kryptoměny vypadá.

Vlkovani na grafu - Probinex.com

Na první pohled se zdá, že je vysoká volatilita úžasná. Tolik příležitostí! Ale každý profesionál by vám řekl, že je to naopak. Vysoká volatilita dělá z trhu hazard, kdy pokud podlehnete emocím a nakoupíte z chamtivosti či prodáte ze strachu, tak snadno prohrajete všechny peníze. Své o tom ví Greg, který vyslal do světa v květnu 2011 tento dnes již legendární tweet.

Prispevek Grega Shoena na twitteru - Probinex.com
„Kéž bych si svých 1700 BTC, co jsem koupil na ceně 0,06 USD, nechal, místo toho, abych je prodal na 0,3 USD. Teď stojí bitcoin 8 dolarů!"

Dnes by z něj byl miliardář. Likvidita je problém, se kterým se potýkají víceméně všechny kryptoměnové projekty.

Likvidita kryptoměn na trhu futures kontraktů

Specifická a zdaleka nejhorší je situace na trhu perpetuálních futures kontraktů, obzvláště jde-li o kontrakty vázané na nějakou alternativní kryptoměnu. Pokud má takový trh málo likvidity, může to mít zásadní následky pro stovky tisíc lidí.

Perpetuální kontrakty jsou vlastně sázka na to, jestli půjde cena kryptoměny nahoru či dolů. Samotnou kryptoměnu přitom nevlastníte, pouze máte smlouvu, že pokud se trefíte, burza vás vyplatí podle toho, jak moc se vám to povedlo. Dalším faktorem je institut „páky“, což je půjčka na investici, která se na trhu kryptoměn vyskytuje v podobě až 100X. To znamená, že investujete 1000 korun a burza vám 99 000 Kč zapůjčí. 

Teď si představte následující scénář. Jedna svíčka grafu je interval pouhé minuty.

Zobrazeni likvidity na 1 minutovem grafu - Probinex.com

Všimněte si, že po první svíčce nenastala korekce, ale místo ní nastala řetězová reakce a spustila se lavina. Jedná se o fenomén zvaný „long squeeze“. Po první transakci na nelikvidním trhu došlo k řetězovým likvidacím, kdy burza nuceně odprodá vaše kryptoměny za účelem splacení dluhu vzniklého využitím páky. Při páce 100X k likvidaci stačí cenový propad menší než 1 %!

Fenomén je na trhu kryptoměn kvůli snížené likviditě častý. V dubnu 2021, když se cena BTC propadla o 12 %, přišli obchodníci na likvidacích přes 13 miliard dolarů, které zabavila burza.

Příčina nízké likvidity a příležitost, kterou to pro Probinex nabízí

Příčin je mnoho. Nízká likvidita kryptoměn nastane, když se trh utlumí a sníží se obchodovaný objem. Specificky na trhu kryptoměn je nedostatek peněz způsoben například:

  • Malými či žádnými investicemi finančních institucí, které díky velkým zobchodovaným objemům udržují likvidní akcie či komodity.
  • Je třeba říct, že kryptoměny tu s námi jsou pouze 13 let. Jde o nevyspělý trh, který je charakteristický právě malou likviditou. Drobné kryptoměnové projekty jsou ještě mladší, na trhu se teprve musí usadit.
  • Obrovské množství projektů. Představte si bazén o rozměru 10x10 metrů a hloubkou 2 metry. Jak by byl bazén hluboký, kdyby se bleskurychle rozrostl na 1000x1000 metrů? Stejný efekt vidíme u kryptoměn. Proto přežijí jen projekty, které mají sílu a vůli na dlouhodobý vývoj.

Probinex hodlá problém jednou navždy vyřešit. A to skrze spojení spotového (normálního) a futures trhu. Při spojení dojde k tomu, že se likvidita sleje do jednoho efektivního trhu.

Likvidita v rámci směnárny Probinex - Probinex.com

Nejdůležitější je při řešení problematiky vycházet z právních analýz. Trh, na který vstoupí nejen jednotlivci, ale i instituce, musí být bezpečný a regulovaný. Technicky je snadné trhy spojit a principy tradičního trhu a trhu digitálních aktiv sjednotit. Nicméně ještě žádná společnost si neudělala takové právní zázemí, aby se jí to podařilo. V Probinexu vidíme obrovskou příležitost. Jdeme regulacím naproti už od začátku. Tak, abychom vytvořili dlouhodobě rostoucí celosvětový projekt.

Chcete se dozvědět víc?

Zajímají vás další problémy kryptoměnového trhu, na které Probinex nabízí řešení? Nebo se chcete jen přidat do fajn komunity a diskutovat o kryptoměnách? CEO Adama, CMO Michala i další členy týmu zastihnete kdykoliv na našem Telegramu. Přidejte se!

Nedozvěděli jste se vše, co jste potřebovali? Podívejte se na video Adama Neubergera, kde hovoří na téma likvidita a Earnio.