Earnio završilo svůj první měsíc výsledkem 5,37 procent


Počátkem ledna spatřil světlo světa nový produkt z dílny Probinex, Earnio. První měsíc jeho fungování tak byl klíčovým pro jeho další vývoj. A jak si během nejkratšího měsíce v roce Earnio vedlo?

Úvodní měsíc ostrého provozu Earnia se nesl ve znamení ladění technických procesů. Jedním z nejdůležitějších bylo nastavování automatických exekucí přes různá burzovní rozhraní (API).

Samotné obchodování probíhalo na několika burzách, přičemž největší objem byl zobchodován na burze ByBit. Menší částky kapitálu pak byly použity na burzách Bitget, OKX a ProBit.

Aktuální situace Earniu svědčí

Obchodování se v našich očích rozhodně dařilo. Povedlo se nám dosáhnout výsledku 5,37 %. Druhý dech, který kryptoměnový trh nabral začátkem roku, zatím algoritmům svědčí. Nikdo ale přesně neví, jak dlouho ve světle restriktivní monetární politiky ze strany FED tento čerstvý vítr vydrží. I z toho důvodu je na trhu poměrně vysoká volatilita, které naše algoritmy dokážou strategicky využít.

Únor ve znamení našich strategií

Zatímco v průběhu ledna byla nasazena prozatím jen jedna strategie, která se zjednodušeně řečeno snaží následovat tržní trend, v únoru dojde k nasazení plné palby devíti strategií.

Všechny naše strategie pečlivě sledujeme a za běhu upravujeme tak, aby byl jejich výkon co nejvyšší a nejoptimálnější. V mezičase samozřejmě také testujeme nové potenciální strategie.

Zajímá vás, jak obchodování v Earniu vlastně funguje? V takovém případě určitě po očku sledujte náš blog, kde dojde k postupnému odhalování důležitých procesů.

Grant Thornton a jak to vlastně dopadlo

V krátkosti Vám ještě přiblížíme ”audit” prováděný společností Grant Thornton. Společností, která audituje největší světové firmy a projekty. Z kryptoměnového světa mezi její klienty patří například i stablecoin USDC.

Ve své zprávě se Grant Thornton věnuje tomu, jestli účty, peněženky a procesy, které jsme jim popsali, opravdu fungují tak, jak tvrdíme. Výsledná zpráva se dá rozdělit na jednotlivé kategorie.

Audit rozdělený do několika částí

V první oblasti ověřují vlastnictví a kontrolu nad provozními peněženkami. Prokázali jsme vlastnictví privátních klíčů a také podepisovali transakce, aby se ověřilo, že opravdu peněženkami disponujeme my.

Ve druhé části probíhalo ověřování kontroly obchodních účtů, které na centralizovaných burzách používáme k obchodování. Toto ověřování probíhalo pomocí konferenčního hovoru, během něhož jsme museli prokázat, že nad všemi uvedenými účty máme kontrolu.

Ve třetí a čtvrté části GT zkontroloval, že všechny transakce opravdu pochází pouze z našich peněženek a jsou vedeny v rámci našeho systému. Bylo důležité ověřit, že se nejedná o různé “další” transakce třetích stran. Stejně tak se kontrolovalo, že hodnoty na účtu sedí s vykonanými operacemi. 

Na závěr auditu se ověřovaly skutečné zůstatky na peněženkách a účtech, porovnávaly se se zůstatky na začátku měsíce s těmi na konci měsíce. Důraz byl kladen na to, zda nedošlo k nějakým neobvyklým změnám a pohybům.

U všech těchto kroků pracovníci GT nenalezli žádné nesrovnalosti a auditem jsme tedy prošli, jak se lidově říká, bez ztráty kytičky.