Regulace kryptoměn, likvidita a další: Dnešní kryptoburzy a jejich problémy

Michal Hladký

V historii se již mnohokrát ukázalo, že když vzniká něco nového, provází to zpočátku také chaos a nejistota. Nejinak tomu bylo v případě zrození kryptoměn. Celý kryptosvět je od samého počátku velmi dynamickou záležitostí. To, co platilo včera, již dnes nemusí být samozřejmostí a nikdo netuší, co přinese zítřek. Jednou z největších neznámých jsou regulace kryptoměn.

Začínáme...

Právě nestabilita a prostředí bez větších regulací je jedním z hlavních důvodů, proč se zatím většímu přijetí kryptoměn brání i širší laická veřejnost. Pokud se laik nakonec přece jen odhodlá ke vstupu do kryptosvěta a rozhodne se pro registraci a obchodování v kryptoměnové směnárně nebo burze, může hned na začátku svojí cesty narazit na komplikace.

Nelehkým úkolem často bývá už jen samotný výběr platformy, na které bude člověk obchodovat. Na světě jsou dnes stovky burz a směnáren, na kterých může fungovat téměř kdokoliv. Některé z nich jsou dokonce podvodné, a proto učinit to správné rozhodnutí není nic jednoduchého. Pokud se tento první krok podaří udělat, pořád není ani zdaleka vyhráno.

Banky vs. kryptoměny

Velkým tématem se v poslední době staly vklady prostředků. Některé z tuzemských bank se rozhodly svým klientům transakce blokovat, přičemž se odvolávají na pravidla o praní špinavých peněz či jiné regulace kryptoměn a trhů jako celku. Vyprávět o této zkušenosti by mohli například klienti UniCredit Bank, která v loňském roce několikrát přistoupila k blokování SEPA plateb, kterými si chtěli její klienti převést prostředky na platformy určené k obchodování s kryptoměnami. Řešením se v tomto případě ukázaly být platby kartou, které již prošly bez problémů. Klienti však museli skousnout poplatky, které jsou při platbách kartou zpravidla vyšší než při SEPA platbách.

Na českém trhu stejným způsobem omezovala platby svých klientů také Air Bank. Ta jako důvod neuvedla dodržování předpisů o praní špinavých peněz, ale odvolávala se na korespondentskou banku Raiffeisen Bank International, která se údajně rozhodla jakékoliv platby spojené s kryptoměnami nadále neprovádět. I Air Bank po negativní odezvě od veřejnosti přišla s návrhem, aby její klienti prováděli dobíjení prostředků kartou. Stejně jako v prvním případě i tentokrát však museli klienti oželet poplatek, který si provozovatelé účtují navíc oproti platbě SEPA.

Mohlo by vás zajímat: Vše důležité o peněženkách Trezor

Na dnešních burzách také často dochází ke znevýhodnění jednotlivce. Běžní obchodníci často ve svých začátcích nemají dostatek informací k tomu, aby mohli obchodovat úspěšně. Kromě chybějících informací je další nesmírně cennou komoditou také čas. Zatímco velcí hráči mají prostředky a čas na to, aby neustále monitorovali trh a případně reagovali na jakékoliv výkyvy, malí a začínající obchodníci zpravidla tyto možnosti nemají. Často tak dochází k situacím, že vybraní jedinci profitují ze zbytku trhu, a to především na úkor nováčků či neinformovaných investorů.

Bez solidní regulace kryptoměn se trh neobejde.

Problém jménem likvidita

V současné době je jedním z velkých problémů také nízká likvidita většiny kryptoměn – to následně způsobuje výrazné kolísání jejich ceny.

Stejně jako u všech jiných trhů, je i na trhu s kryptoměnami vysoká likvidita ukazatelem toho, že trh s daným aktivem je zdravý a stabilní. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že nám napovídá, jak snadno se dá vybrané aktivum převést na fiat nebo v případě kryptoměn také na jinou měnu. Jestliže má daná měna nízkou likviditu může nastat situace, kdy bude chtít obchodník uzavřít obchod za právě aktuální cenu a bude muset déle čekat na provedení jeho příkazu. Případně může dojít také k situaci, kdy se cena aktiva zvýší a tím pádem dojde také k navýšení vedlejších nákladů celé transakce. V neposlední řadě pak potíže s likviditou odrazují od vstupu na trh uznávané investiční společnosti, přičemž právě přítomnost těchto subjektů na trhu by mohla výrazně přispět  k další adopci kryptoměn ve světě.

Ke zvýšení likvidity může dojít několika způsoby. Jedním z nich je rozšíření využitelnosti kryptoměny. Čím více totiž bude akceptována širokou veřejností, tím se stává likvidnější. Pomoci může také zavedení jasných pravidel a regulací, která budou chránit běžné spotřebitele. Tím dojde k přilákání dalších investorů a dalšímu růstu likvidity.

Regulace kryptoměn: Ano či ne?

Jak již bylo zmíněno, kryptosvět je mladým a dynamicky se vyvíjejícím prostředím. Proto je poměrně logické, že na něj nejsou připraveni ani regulátoři v mnoha zemích světa. I ti největší světoví hráči na poli kryptoměn tak v poslední době čelí problémům způsobeným stávajícími pravidly, která jsou v drtivé většině nejasná, nedokonalá a často i zastaralá. Většina regulací vznikala v dobách, kdy byly kryptoměny absolutně neznámým pojmem a často se tak spolu nyní dostávají do rozporu. Příkladem je jedna z největších kryptoměnových burz Binance. Ta se v minulém roce dostala do několika konfliktů s regulátory z různých koutů světa.

V Británii například nesplňovala pravidla proti praní špinavých peněz. V Německu pak čelila problémům kvůli prodeji tokenů bez příslušného prospektu. Japonský regulátor pak pro změnu vydal prohlášení, že zde společnost nepůsobí legálně.

Hrozí tak, že pokud nebudou burzy splňovat požadovaná pravidla a regulace, může jim v krajním případě hrozit až zánik. Právě různé postoje států a jejich regulátorů jsou proto palčivým problémem většiny kryptoměnových burz. I kvůli tomu je třeba začít pracovat na jednotných a především smysluplných opatřeních, která dají celému světu kryptoměn pevný řád a nasměrují jej tak, aby si mohl získat důvěru široké veřejnosti. Opatrným zaváděním pravidel na trhu bude zároveň umožněno všem subjektům v něm fungovat pohodlněji. Z toho by nakonec měli profitovat všichni.