Co vše je Probinex?

Michal Hladký

V minulých týdnech jsme psali o několika problémech, které aktuálně trápí svět kryptoměn. Zároveň s tím jsme naťuknuli zásadní otázku regulací rezonující celou komunitou. Kromě toho jsme vám také ukázali k jaké názorové skupině se kloní Probinex. Nicméně nastal čas se zaměřit na to, co je Probinex a jaké produkty jej definují.

Jak to bude fungovat?

V předešlých článcích bylo několikrát zmíněno, že dnešní svět kryptoměn je extrémně nestabilní a rychle se rozvíjející prostředí. Na toto všechno jsme při zakládání projektu mysleli a vzali jsme to v potaz také při přípravě našich produktů. Každý z nich proto bude nezávisle fungující služba, a to nejen technicky, ale také právně a obchodně. Chceme tím minimalizovat rizika, která nám výše zmíněná nestabilita může kdykoliv postavit do cesty.

Ačkoliv produkty a z nich vyplývající služby jsou navrženy tak, aby mohly fungovat samostatně, vymýšleli jsme je s určitou návazností a jejich hlavním účelem je, aby dohromady tvořily jeden fungující celek – ekosystém.

PBX token – základní stavební buňka projektu

Každý větší dobře fungující systém je tvořen malými funkčními jednotkami. V ekosystému Probinex produktů tomu není jinak. Jeho základní stavební jednotkou je PBX token. Jedná se o utility token, vytvořený proto, abychom mohli umožnit se nepřímo podílet na výnosech projektu i lidem sdílejícím naše vize a náš pohled na budoucnost kryptoměnového světa. Obchodní model je nastavený tak, aby každá transakce v systému podporovala cenu tokenu. Všechny kroky a produkty, které budou v rámci Probinexu podniknuty, by měly směřovat k jednomu jedinému cíli a to je spojení toho nejlepšího z kryptoměnového světa a světa tradičních trhů.

Základní údaje o tokenu

Zde je několik základních informací o PBX tokenu, které je dobré znát. Token funguje na blockchainu Binance Smart Chain (BEP-20). Celkem byla na počátku vydána jedna miliarda mincí. Do budoucna se však počítá s tím, že všechny v oběhu nebudou, protože bude docházet k tzv. spalování tokenů. Spalovat se budou PBX zakoupené ze zisků produktů. Samotný proces spalování probíhá tím způsobem, že se tokeny zašlou na adresu, ke které nemá nikdo přístup. Jakmile se na ni tedy tokeny přípíší, dojde k jejich definitivní ztrátě.

Tokenů tak bude v oběhu stále méně, což by mohlo být pozitivním stimulem pro cenu PBX tokenu. Zákony nabídky a poptávky totiž hovoří poměrně jasně, a tak je-li něčeho méně, jsou potenciální kupci ochotni zaplatit i větší cenu za koupi. Nemusíte se však bát, pálení nebude probíhat donekonečna, maximální limit spálených tokenů je nastaven na 500 milionů kusů - tedy polovina emitovaných tokenů - a pálit se budou výhradně tokeny zakoupené z trhu a nikoliv tokeny našich klientů.

A k čemu mi ten token bude?

Budoucnost tokenu PBX spočívá hned v několika jeho důležitých rolích. 

Jednou z nich bude zvýhodnění klientů v rámci podílů na výkonu nového produktu Earnio. Díky výši počátečního vkladu nebo výši držených PBX bude moct klient získat mezi 30% a 50% z výkonu automatizovaných a poloautomatizovaných obchodních strategií. Bude tedy platit, že čím více budete držet PBX tokenů, tím se zhodnocení vašich prostředků zvýší. 

Další z nich bude diskontní sleva na burze pro jeho držitele při platbě poplatků v PBX tokenech. Tento fakt by měl zvýšit poptávku po tokenu, protože poplatky a jejich výše jsou klíčové pro spekulanty a velké obchodníky.

Aby se však token nestal pouze cílem spekulantů, bude v rámci burzy vytvořen i věrnostní víceúrovňový program, který bude dávat důraz především na to, aby uživatele motivoval k dlouhodobějšímu držení PBX. Tento program by měl přinést větší poptávku po tokenech, která, v kombinaci se snižujícím se objemem tokenů v oběhu, pomůže vyprofilovat základnu dlouhodobých držitelů. Ta by měla PBX držet právě kvůli jeho výhodám, a nikoliv jen jako sezónní nebo spekulativní investici. Tím pak dojde ke stabilizaci a udržitelnému růstu celého projektu.

Earnio – připraven na regulace

Jak je patrné z odstavců výše, celý projekt směřuje k jednomu velkému milníku a tím je otevření vlastní burzy. Ještě před tím nás však čeká představení jednoho produktu, který bude pro fungování celého ekosystému také velmi důležitý.

Je jím Earnio. Někteří z vás si jej jistě pamatují z minulých článku jako pomocníka, který bude mít za úkol vyřešit počáteční problémy s likviditou. Nyní nastal čas, abychom si jej představili blíže.

Earnio bude jedním z prvních investičních produktů, který chce naplno využít potenciál kryptoměn. Jeho velkou přidanou hodnotou bude fakt, že bude plně v souladu s regulacemi.

Z čeho bude Earnio?

Srdcem Earnia budou obchodní strategie, které budou jak plně automatizované a tedy schopné reagovat na nastalou situaci úplně samotné, tak strategie poloautomatizované. 

U poloautomatizovaných strategie bude proces fungovat tak, že tým našich statistických obchodníků - kvantů - využije nastalých situací na trhu a za pomocí připravených algoritmů zareaguje na tento vývoj. Kouzlo spočívá v tom, že není třeba čekat na to, až přijde období růstu, ale lze úspěšně fungovat také v období poklesů. Každý pohyb grafu ať už směrem nahorů nebo dolů bude obchodní příležitost.

Nemusíme se tak děsit nestabilních pohybů nahoru a dolů. Ne nadarmo o Earniu tvrdíme, že je naším tlumičem extrémních období! A protože chceme svět kryptoměn otevřít všem, budou na tomto produktu moct participovat i naši klienti, a to tím, že do Earnia vloží své prostředky. Stejnou možnost bychom pak chtěli dát i velkým investičním subjektům, které dosud se vstupem do kryptosvěta váhají. Ty by měl přesvědčit hlavně fakt, že Earnio, jak již bylo zmíněno výše, bude plně v souladu s regulacemi. Velcí investoři tedy budou hned od začátku vědět, jak bude s jejich penězi nakládáno.

O Earniu mluvil v rámci našeho webináře také Adam Neuberger. Podívejte se na video níže, abyste zjistili, co si o něm myslí.

To nejlepší nakonec

Posledním a vrcholným produktem projektu Probinex bude vlastní burza. Její ambice nejsou stát se jen jednou z mnoha kryptoměnových burz dnešní doby, ale být opravdovým game changerem. 

Základním stavebním kamenem, který bude vidět na první pohled, bude uživatelsky přívětivé rozhraní. Již s nástupem Earnia chceme zjednodušit vstup do světa kryptoměn pro co nejširší množství lidí a při vyvíjení burzy nebude důvod, aby tomu bylo jinak. 

Přístup k regulacím

Stejně jako celý projekt Probinex, bude i tato burza postavená na pozitivním přístupu k regulacím. Jednou z jejich největších devíz tedy bude to, že  bude plně připravená na regulované prostředí. Díky tomu odpadnou klientům starosti s blokováním transakcí a jiných neduhů, se kterými se musí v současnosti na burzách potýkat. 

Jak již bylo zmíněno na řádcích výše, díky Earniu plánuje projekt vyřešit potíže s likviditou, která trápí většinu dnešních burz, způsobuje velké kolísání cen kryptoměn a tím z nich v očích širší veřejnosti dělá neatraktivní oblast pro investování svých prostředků. Jakmile se v tomto ohledu povede situaci zastabilizovat, dojde k širšímu přijetí kryptoměn a tím se následně opět zvýší likvidita a mělo by dojít ke snížení volatility. 

Další vizí, kterou má burza za úkol naplnit je sloučení spotového a futures trhu. Jejich rozdělení v tuto chvíli totiž snižuje likviditu. Dochází k velkým výkyvům ceny derivátů oproti spotovému trhu, což má následně negativní dopad na celý trh. 

Jakmile se postupně bude dařit plnit tyto nejbližší dílčí cíle, bude se moci burza postupnými krůčky přibližovat ke svému hlavnímu cíli. To je tokenizace všech obchodovaných aktiv a díky tomu i vytvoření burzy, na které bude s trochou nadsázky možné obchodovat v jakémkoliv čase úplně cokoliv, a to úplně kdekoliv. Tím by následně mělo dojít k odbourání nesmyslných limitů, které si s sebou tradiční trhy nesou již dlouhou dobu, a které jsou ve srovnání s fungováním kryptoměn a jejich světa naprosto nepředstavitelné. 

Máte nějaké dotazy, které zde nebyly zodpovězeny? Přidejte se k nám na Telegramu a ptejte se na vše, co vás zajímá.