Co je to metoda LIFO?

Michal Hladký

Název této metody je odvozen od anglického Last In, First Out. Jedná se o metodu, kterou lze použít jak při oceňování skladových zásob, tak i při prodeji cenných papírů či kryptoměn. Při užití této metody se nejdříve odepisují položky, které byly přidány jako poslední.  

Pro ukázku použijeme stejný příklad, jako v našem článku „Co je to metoda FIFO?“.

Máte tedy padesát digitálních mincí kryptoměny ethereum, které jste průběžně dokupovali. Když bylo ethereum za 500 USD, pořídili jste si jich deset. Dalších dvacet pak za 1100 USD. Na hranici 1600 USD jste nakoupili patnáct kusů a posledních pět jste dokoupili při ceně 2500 USD za jedno ethereum.

V momentě, kdy se cena vyšplhala až na 3000 USD za kus, jste dospěli k rozhodnutí, že patnáct mincí ze svého držení prodáte. Při použití metody LIFO pak odprodáte mince, které jste nakoupili naposledy.

Výpočet získané částky je jednoduchý:

  • 15x3000 USD = 45 000 USD.

Výpočet nákladů pak bude vypadat takto:

  • 5x2500 USD
  • 10x1600 USD
  • Celkem: 28 500 USD

Rozdíl mezi konečnou prodejní cenou a pořizovacími náklady tak vychází na 16 500 USD. Tuto částku pak dle kurzu v aktuálním daňovém období stačí přepočítat z USD na CZK a máte daňový základ, který jste vytvořili obchodem s kryptoměnami.

Zajímá vás blíže problematika danění a kryptoměn? Na toto téma jsme sepsali článek.

Máte dotazy k této či jiné problematice? Připojte se do naší telegramové skupiny a ptejte se na vše, co vás zajímá.