O StayKingu: Vše co potřebujete vědět II.

Michal Hladký

O StayKingu jsme pro vás od jeho založení připravili již dva texty, které by vám měly pomoct lépe celý produkt pochopit.

Hned s příchodem našeho krále spatřil světlo světa text shrnující nejčastější dotazy, které mohou při jeho používání vyvstat. Ten se budeme snažit pravidelně aktualizovat a doplňovat o nová a zajímavá témata a otázky, které se v průběhu času stanou tématem diskusí. Sledovat můžete taktéž naši telegramovou skupinu, kde se všem dotazům snažíme věnovat v reálném čase. Vy tak budete stále v obraze.

V dalším textu jsme vám nastínili, co to vlastně StayKing je a jaké jsou jeho výhody oproti alokacím.

V dnešním článku bychom vám rádi přiblížili, jak to celé funguje a kdo na to dohlíží. Popíšeme také cestu, kterou vaše PBX urazí od okamžiku, kdy definitivě odkliknete tlačítko s potvrzením o vstupu do StayKingu.

Začínáme se StayKingem

Celý proces začíná výběrem varianty, nebo kombinace variant, do které své tokeny vložíte. Jak jste si mohli přečíst v předcházejícím článku, rozdělili jsme jej na šest základních variant.

Každá z těchto variant má vytvořenou svoji jedinečnou peněženku, kde se na pomyslnou hromádku skládají tokeny od všech PBX držitelů, kteří se pro danou variantu rozhodli. Na konci měsíce se tokeny z těchto peněženek uzamknou do smart kontraktu na zvolené období.

O StayKingu vám v rámci webináře povídal také Adam Neuberger. Co o něm řekl se můžete podívat zde.

O StayKingu a smart kontraktech

Leckoho může napadnout otázka, kde se vlastně takový smart kontrakt vezme? My jsme se pro tento účel rozhodli využít platformu Trust Swape z dílny projektu Team Finance. Jak jsme si již dříve vysvětlili, smart kontrakt je smlouva mezi dvěma rovnocennými stranami, a nezávislým prostředníkem. Tento prostředník garantuje, že vše proběhne v pořádku. V tomto případě tuto roli plní právě právě Team Finance.

Jejich služeb jsme se rozhodli využít, jelikož nám záleží na tom, aby celý proces proběhl bezpečně a v pořádku - bez jakýchkoliv zádrhelů. A právě Team Finance je v této oblasti již známým a prověřeným pomocníkem. Jedná se o důvěryhodného a auditovaného partnera se spoustou zkušeností. Vy si můžete být jisti, že celý proces probíhá podle nejvyšších standardů. O jejich dobré práci svědčí to, že si je pro uzamknutí svých tokenů vybralo již 22 610 různých projektů, které zde v současnosti mají tokeny v hodnotě téměř 5,8 miliard dolarů.

Tokeny jsou vložené. Co dál?

Vše je hotovo v momentu kliknutí na potvrzovací tlačítko vstupu do StayKingu. Zatímco budou tokeny zamknuty ve smart kontraktech, bude projekt Probinex nadále pracovat a každý měsíc v případě kladného výkonu vykupovat PBX tokeny z trhu.

Po provedení výše nastíněného výkupu si zde můžeme opět představit pomyslnou hromádku tokenů, ze které dostane každý z účastníků StayKingu podíl. Ten bude odpovídat výši jeho vkladu a variantě StayKing, jež si zvolil. Rozdělené tokeny se v novém měsíci objeví v backoffice.

Pak už vás čeká jen příjemná starost, a to rozmyslet se, co s nimi bude dál:

  • Lze využít alternativu za ukončené realokace a tokeny znovu uzamknout pomocí funkce ReStake.
  • Můžete si sami určit, zda a na jak dlouho tokeny uzamknete.
  • Přístupná je i směna za fiat, fantazii se meze nekladou!

Až smart kontrakt vyprší

Nic na tomto světě netrvá věčně a i každý smart kontrakt má svůj předem vyměřený čas. Pojďme si ještě říct, co se po jeho konci stane s onou hromádkou tokenů, která v něm je uzamčena. V tomto případě dojde k odeslání všech tokenů zpět na adresu odesílatele a koloběh PBX se tím uzavře. Všichni účastníci StayKingu následně dostanou možnost nabýt své tokeny na peněženku a dále se rozhodnout, jak s nimi naloží.

O StayKingu a jeho variantách

Už jsme zmínili, že v případě kladného výkonu projektu bude probíhat výkup PBX z trhu.

PBX nakoupená za vydělané peníze se rozdělí mezi všechny účastníky programu dle předem stanovených koeficientů.

S rozdělením StayKingu do jednotlivých variant se také logicky nabízí otázka jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? A nyní se konečně dozvíte odpověď! Rozdíl bude spočívat právě ve výši koeficientů, které se použijí pro výpočet podílu na nakoupených PBX. Jejich fungování vám nejlépe objasní následující příklad.

Modelový příklad:

  • Při vložení 10 000 PBX do StayKing 12 se bude u připisování získaných PBX vycházet ze základního vkladu. 
  • Pokud se však rozhodnete místo toho vložit 10 000 PBX také do StayKing24, použije se zde koeficient 1,25. Výchozí částka pro výpočty bude 12 500 PBX. 
  • S každou delší variantou pak bude koeficient o 0,25 vyšší. Při variantě StayKing 120 už tak bude 10 000 PBX znamenat výchozí sumu pro výpočet bonusu 22 500 PBX.

Pozn.: Reálné výpočty závisí na počtu PBX v jednotlivých obdobích, která dopředu neumíme odhadnout. Klienti budou mít k dispozici dashboard, kde budou konkrétní čísla vidět a budou jim k dispozici naši zástupci, kteří se vším pomohou. Využít můžete také tabulku, kterou použil ve své prezentaci na webináři Adam Neuberger. Ke stažení je zde.

Je zde něco nejasného?

Dočetli jste článek až do konce a stále máte otázky? Možná jsme na ně odpověděli již v první části textu. Ptát se nás můžete také na naší telegramové skupině, kde vám členové našeho týmu budou odpovídat v reálném čase.