Nejčastější otázky ohledně operace Phoenix: emise nových PBX

V pátek 14. 10. 2022 došlo k minoritnímu útoku na projekt Probinex. Potvrdilo se nám, že naše bezpečnostní mechanismy fungují a nebyla nijak ohrožena data ani PBX klientů. Projekt tak pokračuje dál dle původních plánů a roadmapy.

Okolnosti celého incidentu jsme podrobili důkladné analýze. Z nabízených řešení události jsme jako tu nejbezpečnější a nejvhodnější zvolili tvorbu nového smart kontraktu a emisi nových tokenů.

Tyto tokeny kompletně nahradí stávající PBX v poměru 1:1. Nový kontrakt bude navíc nadále garantovat legitimitu a bezpečnost PBX. Proce výměny starých tokenů za staré jsme nazvali Operace Phoenix. 

Řešení incidentu samozřejmě vedlo k mnoha otázkám. Přináším proto shrnutí těch nejčastějších. 

Týká se nová emise všech klientů?

Nová emise se týká všech držitelů PBX tokenu, kteří tokeny držely v době před bezpečnostním incicentem 14. 10. 2022 v 18:00.

Kdo a jak dostane nové PBX?

 Nové PBX obdrží všichni klienti, kteří drželi tokeny předtím, než došlo k incidentu. Níže jsou popsané detaily: 

a) Všichni, kteří jsou klienti programu StayKing nebo dobíhajících alokací, se nemusí o své tokeny bát. Po skončení programu jim budou vyplaceny rovnou tokeny nové, stejně tak jako s jakýmikoliv výnosy.

b) Ti, kteří tokeny drží v backoffice, budou kompenzováni prostřednictvím backoffice na základě jednoho tlačítka. 

c) Ti, kdo tokeny drží na cold-peněženkách, budou posuzování dle toho, kdy tokeny byly danou peněženku nabyty (viz níže)

d) Ti, kdo tokeny drží na burze Probit - bude teprve definováno, aktuálně v tomto ohledu spolupracujeme s burzou Probit

Jak bude probíhat distribuce nových PBX?

V rámci backoffice a StayKing bude vše vyřešeno stisknutím jednoho tlačítka, které zajistí přechod na nový token a nový systém peněženek, která splňuje ty nejvyšší bezpečnostní standardy a šifrování. Pokud bude mít klient tokeny na balanci v backoffice, tak tímto tlačítkem odešle staré PBX na sběrnou adresu Probinex a klientovi budou doručeny PBX z nového kontraktu.

V rámci tokenů, které budou ležet na ostatních adresách budeme čekat na přihlášení uživatelů o nové tokeny. Směna proběhne jen s adresami, které tokeny držely před incidentem. Pokud uživatel bude splňovat podmínky a nebude mít zájem interagovat s projektem, může pro nabytí nových tokenů odeslat své staré tokeny na genesis adresu binance smart chain: 0x0000000000000000000000000000000000000000. Časová perioda pro swap tokenů bude oznámena.

V rámci tokenů ležících na burze bude třeba individuální posouzení doručených materiálů (podobně, jako se tomu děje například u KYC), kde v mnoha případech bude nutné identitu ověřit nebo propojit s identitou v backoffice probinex dle instrukcí podpory. 

Uživatelé v programech Stayking a Alokace budou kompenzování v momentě ukončení jejich programu v kurzu 1:1

Co nová emise znamená pro ty, kteří nakoupili PBX za nízkou cenu během hacku?

Ti, kdo nakoupili tokeny ihned po hacku, se účastnili volnotržního dumpu, kde riskovali vlastní prostředky ve víře, že se jedná o přirozený tržní vývoj. Bohužel se však jednalo o kradené prostředky a protože si Probinex váží důvěry těchto podporovatelů, nabídne za takto nakoupené tokeny plnou kompenzaci. Poškození si mohou vybrat dva druhy kompanzace: 

- Kompenzace v USDT v hodnotě nákupu PBX na Probit nebo Pancakeswap.

- V novém tokenu PBX v hodnotě nakoupených starých tokenů dle kurzu těsně před hackem, tedy respektive první uskutečněnou transakcí na PancakeSwapu, tedy 0,055USDT/PBX

Máte časový odhad toho, jak vše nyní bude probíhat?

Ano, pro lepší orientaci v následných krocích jsme vytvořili ucelenou roadmapu. 

Povede situace ke změně roadmapy projektu?

Nic se nemění. Roadmapa včetně spuštění produktů a dalších milníků zůstává stejná.

Jak přesně bude vypadat tokenomie nového tokenu?

Tokenomie projektu zůstává stejná a nová emise na ni nemá vliv. PBX je stále nativním tokenem projektu a nová emise nahrazuje starý kontrakt, který už neumožňuje plnění podstaty tokenu. Jedinou změnou je přidání funkce freeze, která v budoucnu umožní zmrazit případné útoky, jejichž obětí může být každý z nás.

Máte další otázky? Sledujte náš telegramový kanál, kde aktivně komunikujeme veškeré updaty.