Kryptoměny a paušální daň

Michal Hladký

To, že obchod s kryptoměnami má podléhat zdanění, je už poměrně známý fakt a čím dál více kryptoměnových obchodníků či nadšenců uvádí své zisky v daňovém přiznání. Jak je to však u podnikatelů, kteří se přihlásili do režimu paušální daně?

Co to je paušální daň?

Na začátek je vhodné vysvětlit si, co to je, v čem spočívá a jaké má paušální daň výhody. Režim paušální daně byl spuštěn 1.1.2021. Na konci letošního září bylo do tohoto režimu přihlášeno 81 350 podnikatelů.

Velkou devízou paušální daně mělo být především zjednodušení a zpřehlednění. Zatímco OSVČ, které do paušální daně přihlášeny nejsou, musí odesílat každý měsíc dvě různé zálohy – na sociální a zdravotní pojištění – paušalistům stačí odeslat platbu pouze jednu. Výše paušální daně pro rok 2022 je 5 994 Kč za měsíc. V této platbě jsou zahrnuty všechny závazky, které podnikatel vůči státu má. Mezi ty patří platba zdravotního pojištění, která je ve výši minimální zálohy, dále pak platba sociálního pojištění, která je ve výši 1,15násobku minimální zálohy a konečně také 100 Kč jako platba daně z příjmů. Někomu tak přihlášením může odpadnout také starost s nenadálými výdaji v podobě daňových doplatků za předešlý rok, které po podání daňového přiznání mohou vzniknout.

Co mělo podnikatele přimět k využití toho instrumentu však nebyla pouze jednotná platba. Jako největší pozitivum při představení daně se skloňovala především jednoduchost v oblasti administrativy. Nepřesáhne-li podnikatel svým ročním obratem hranici 1 milion Kč, nemusí pak řešit daňové přiznání a vše s tím spojené. Od roku 2023 dojde dokonce k rozšíření možnosti přihlásit se do paušální daně, a to pro všechny až do výše ročního obratu 2 miliony Kč. Podnikatelé budou rozděleni do pásem podle obratu. Tato pásma budou celkem tři:

  • obrat do 1 milionu Kč
  • obrat nad 1 milion Kč s horní hranicí 1,5 milionu Kč
  • obrat nad 1,5 milionu s horní hranicí 2 miliony Kč

Každé pásmo bude mít předem stanovenou výši záloh, kterou budou podnikatelé hradit, čímž budou jejich závazky vůči státu v oblasti zdravotního a sociálního pojištění včetně daně z příjmů vyrovnány.  

Kryptoměny v paušální dani? Ano i ne

Nepochybně i mezi paušalisty existuje nezanedbatelná skupina osob, která se zabývá kryptoměnami. Jak je to tedy s kryptem a s daňovým přiznáním, jste-li účastníky paušální daně? Důležité je hned na začátek zmínit, že je rozdíl mezi obchodováním a těžbou kryptoměn.

Obchodování s kryptoměnami

Obchodování s kryptoměnami se nepovažuje za podnikatelskou činnost a uvádí se jako „ostatní příjmy“. Kromě toho, že se na tuto činnost nedají uplatnit výdajové paušály, znamená to také, že je třeba z režimu paušální daně vystoupit a podat daňové přiznání. Stejně tak se při obchodování s kryptoměnami nedají využít ani jiné odečitatelné položky, které by mohly snížit daňový základ, jako jsou například náklady na pořízení vybavení, provoz kanceláří aj.

Těžba kryptoměn

Jiná situace je však u těžby kryptoměn. Zde se jedná o soustavnou činnost, kterou lze provozovat také jako hlavni či vedlejší podnikatelskou činnost. Jako příjem se v daňovém přiznání vykazuje směna za reálnou měnu tzv. fiat. Podnikatel má v tomto případě možnost uplatnit paušální výdaje, kdy se použije paušál ve výši 60 %. Pokud si ve svém účetnictví vede skutečné náklady, může je odečíst od svých příjmů. V daňovém přiznání se proto v takové situaci dají uplatnit například i výše zmíněné náklady například na vybavení nebo kanceláře.

Z předchozích řádků už je také celkem jasné, že pokud se obrat v roce 2022 vejde do milionu, může se těžař přihlásit také do režimu paušální daně.